Normal giấy đỏ túi

Xem :

Lưới xem

Giấy bình thường nói chung, chúng tôi trang viễn tưởng phổ biến bên trong thường tương đối mỏng, giấy, cho 60-120g, mực nhanh chóng, nhưng giấy thô, in Ấn một cái gì đó thô, nhưng đây là một ý tưởng độc đáo.

    Tổng cộng

    1

    Trang

Bản quyền © 2021 Darshan Color World Industrial(HK) Limited.Tất cả các quyền. Được tài trợ bởi dyyseo.com.

top

Trực tuyến bây giờ