Nhung đỏ túi

Xem :

Lưới xem

Nhung giấy, sau bề mặt sau khi xuất hiện giống như nhung brushed bông vải. Tiểu-single-sided cashmere và cashmere hai. Thông qua bề mặt vải làm các pinhole Zharong quá trình, kết quả là nhiều fluff, cảm giác ba chiều mạnh mẽ, độ bóng cao, cảm thấy mềm mại và dày.

    Tổng cộng

    1

    Trang

Bản quyền © 2021 Darshan Color World Industrial(HK) Limited.Tất cả các quyền. Được tài trợ bởi dyyseo.com.

top

Trực tuyến bây giờ