Ngọc trai giấy đỏ túi

Xem :

Lưới xem

Bề mặt ngọc trai giấy là rất mượt, dày dày, phản chiếu ánh ngọc trai, mạnh mẽ. Pearlescent giấy với một mặt và hai mặt điểm, theo nhu cầu, màu sắc, trọng lượng (gam), đường, kích thước và các yêu cầu khác của sản xuất, tổng số lượng 120 g, 250 g, 280 g. Pearlescent giấy tổng hợp giấy hơn tổng trọng lượng nhẹ, độ bền tốt, nơi trú ẩn tốt, đó là tổng hợp giấy mà có khả năng nhất để thay thế giấy tự nhiên.

    Tổng cộng

    1

    Trang

Bản quyền © 2021 Darshan Color World Industrial(HK) Limited.Tất cả các quyền. Được tài trợ bởi dyyseo.com.

top

Trực tuyến bây giờ