Nhập khẩu giấy đỏ túi

Xem :

Lưới xem

Nhập khẩu giấy cảm thấy trơn và tinh tế, có một cảm giác nặng nề, đầy đủ màu sắc rõ ràng, không có dấu vết còn lại chấm chìm, một lớp. Weather kháng chiến, đầu kháng chiến, gấp, thay đổi màu sắc, ánh sáng biến đổi, sức đề kháng dung môi là không giống như giấy có thể được sử dụng để cảm thấy, cho dù nó đóng gói hoặc in ấn, có thể đầu tiên không phai, không đầy đủ các màu sắc không được phản ánh trong giấy này của lớp và sang trọng. Đặc biệt, weatherability không phải là mạnh mẽ, chẳng hạn như: c

    Tổng cộng

    1

    Trang

Bản quyền © 2021 Darshan Color World Industrial(HK) Limited.Tất cả các quyền. Được tài trợ bởi dyyseo.com.

top

Trực tuyến bây giờ