Trung Quốc năm mới trang trí

Xem :

Lưới xem

Bức tranh năm mới là một loại sơn của Trung Quốc, bắt đầu ở cổ "cánh cửa thần sơn", một trong những nghệ thuật dân gian của Trung Quốc, cũng là một trong những phổ biến dân gian nghệ thuật và thủ công Mỹ nghệ. Triều đại nhà thanh, chính thức được gọi là năm mới tranh, là một phong cách độc đáo của các bức tranh tại Trung Quốc, nhưng cũng người dân nông thôn Trung Quốc yêu thích hình thức nghệ thuật. Chủ yếu là cho năm mới gửi bài, trang trí môi trường, với phước lành năm mới tốt lành Lễ hội có n

Bản quyền © 2021 Darshan Color World Industrial(HK) Limited.Tất cả các quyền. Được tài trợ bởi dyyseo.com.

top

Trực tuyến bây giờ