+86-755-29085761

sales@darleea.com
bannerny
Sản phẩm mới nhất
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
Tôi có thể nhận được một mẫu trước khi sản xuất hàng loạt?

Nov 01, 2016

Tất nhiên! Tiến trình bình thường sản xuất là rằng chúng tôi sẽ làm cho mẫu tiền sản xuất để đánh giá chất lượng của bạn. Sản xuất hàng loạt sẽ được bắt đầu sau khi chúng tôi nhận được xác nhận của bạn vào mẫu này.

Bản quyền © 2021 Darshan Color World Industrial(HK) Limited.Tất cả các quyền. Được tài trợ bởi dyyseo.com.

top

Trực tuyến bây giờ